PRESS RELEASE BY THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS ON THE APPOINMENT OF NEW AMBASSADORS OF MALAYSIA, 20 JUNE [email protected] AKHBAR OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI MENGENAI PELANTIKAN DUTA BESAR MALAYSIA YANG BARU, 20 JUN 2014