PRESS RELEASES

ฐานข้อมูลความรู้ด้านเภสัชกรรม DrugBank ขยายความครอบคลุมสู่ประเทศไทย

เอ็ดมันตัน, อัลเบอร์ตา, May 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — DrugBank ฐานข้อมูลความรู้ด้านเภสัชกรรมที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดในโลก ได้ขยายความครอบคลุมเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มภูมิภาคใหม่อีก 7 ภูมิภาคเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ออสเตรีย โคลัมเบีย อินโดนีเซีย อิตาลี มาเลเซีย ไทย และตุรกี นอกเหนือจากความครอบคลุมที่มีอยู่ของ DrugBank แล้ว ลูกค้าสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลยาใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ยาและข้อบ่งใช้ยาเฉพาะสำหรับแต่ละภูมิภาคใหม่ “ด้วยการขยายเพิ่มใหม่นี้ ฐานความรู้ด้านเภสัชกรรมของเราจะสามารถเข้าถึงได้และครอบคลุมมากขึ้น” Mike Wilson, CEO ของ DrugBank อธิบาย “ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าใหม่ทั่วโลกสามารถเข้าถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราได้มากขึ้น และช่วยให้ลูกค้าเดิมขยายตัวสู่ตลาดใหม่ๆ” สำหรับลูกค้าซอฟต์แวร์ทางคลินิก เช่น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ลูกค้าจะสามารถใช้ภูมิภาคท้องถิ่นของตนเป็นจุดเริ่มต้นของข้อมูลทางคลินิกที่มีโครงสร้างของ DrugBank ทั้งหมดได้ ผู้ที่ดำเนินงานในหลายภูมิภาคจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางคลินิกผ่านการผสานรวมของภูมิภาคต่างๆ ด้วย API เดียว ลูกค้าจำนวนมากขึ้นทั่วโลกสามารถค้นหาและจัดเก็บยาที่ทันสมัยได้เร็วขึ้นและมีความแม่นยำมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ลูกค้าที่ให้การสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ขั้นสูงสามารถใช้ชุดข้อมูลที่ละเอียดของ DrugBank สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างข้อมูลเชิงลึกได้ DrugBank แก้ปัญหาที่สำคัญตั้งแต่ขั้นแรกสำหรับผู้ใช้เหล่านี้ […]

PRESS RELEASES

Pharmaceutical Knowledge Database DrugBank Expands Coverage To Thailand

EDMONTON, Alberta, May 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — DrugBank, the world’s most complete and up-to-date pharmaceutical knowledge database, expands coverage to better serve global customers. Seven new additional regions have been added to its product offering including Austria, Colombia, Indonesia, Italy, Malaysia, Thailand, and Turkey. On top of DrugBank’s existing coverage, customers can access new […]

PRESS RELEASES

Research Partnership and Academic Collaboration between Universiti Tunku Abdul Rahman and Toga Limited’s Wholly-Owned Subsidiary TOGL Technology Sdn Bhd

KUALA LUMPUR, Malaysia, May 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Toga Limited’s (OTC: TOGL) wholly-owned subsidiary, TOGL Technology Sdn Bhd (TOGL Technology) participated in a virtual Memorandum of Understanding (MOU) signing ceremony with the Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), wholly owned by UTAR Education Foundation, on 20 May 2021. The MOU virtual signing ceremony was participated […]

PRESS RELEASES

First Advantage Files Registration Statement for Proposed Initial Public Offering

ATLANTA, May 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — First Advantage Corporation, a leading global provider of technology solutions for screening, verifications, safety and compliance related to human capital, today announced that it has publicly filed a registration statement on Form S-1 with the U.S. Securities and Exchange Commission related to a proposed initial public offering of […]